Projektu edukacyjne realizowane w grupie 0d

W grupie O D, 3 latki zrealizowane zostały projekty przez Anitę Pałasz i Eugenię Wicką, choć koordynatorem wybranych projektów była jedna lub druga nauczycielka to razem z dziećmi czasami włączając rodziców realizowały projekty pomagając sobie nawzajem. Często projekty ze sobą się przenikały, łączyły, nigdy nie występowały w czystej postaci. W grupie 3 latków realizowane były projekty:

⚜️Kubusiowi Przyjaciele Przyrody – projekt ogólnopolski

Kubusiowi Przyjaciele Przyrody to ogólnopolski projekt edukacyjny dla przedszkoli i szkół o tematyce ekologicznej, organizowany przez firmę Kubuś. Celem programu było zachęcanie najmłodszych do dbania o środowisko naturalne, uczenia szacunku dla przyrody a także kształtowanie dobrych nawyków w zakresie odżywiania oraz aktywnego spędzania wolnego czasu i życia w zgodzie z naturą. W roku szkolnym 2021/22 nasze przedszkole przystąpiło do kolejnej edycji programu KPN, uzyskując certyfikat potwierdzający udział w tym projekcie.

⚜️Z darami natury świat nie jest ponury – projekt ogólnopolski

Głównym celem ekologiczno-plastycznego projektu edukacyjnego było kształtowanie postaw proekologicznych, pobudzanie kreatywności dzieci i nauczycieli oraz zapoznanie z ideą zero waste. W ramach tego projektu wykonano z dziećmi wszystkie zadania z projektu choć dla uzyskania certyfikatu wystarczyło wykonać dziesięć zadań: Wykonano zadania: Kółko i krzyżyk, Ekotorba, Nakrętkowe gry, Bąbelkowe dzieła sztuki (ananas), Zielnik, Drewniane czary (bębenek), Plastikowa butelka w coś niezwykłego zaklęta (żółwik), Karton i jego drugie życie (kurnik), Teatr z natury, Przyrodnicze obrazki, Zabawy z przyrodniczym pędzlem, Kasztanowy zawrót głowy, Pan patyk (kogucik na płocie), Błotne konstrukcje, Rolka po papierze na spacer się wybierze (koniki), Litery z natury, Ekodomki (karmniki), Wesoła skarpeta/ rękawiczka (zajączki), Ekokultura (zbiórka żywności – Animals), Worek inspiracji (grzechotki, makieta lasu…). Uzyskaliśmy certyfikat.

⚜️Rumia oczami dzieci -projekt lokalny

Włączyliśmy się do projektu Rumia oczami dzieci, naszym zadaniem było wykonać prace plastyczne: logo i herb Rumi, grupowo i indywidualnie. Dzieci dowiedziały się jak wygląda herb i logo oraz co przedstawiają poszczególne elementy. Kolorowały wybranymi kredkami: pastelami, ołówkowymi, farbą, wyklejały bibułą i skrawkami papieru. W ramach projektu dzieci poznały wybranych przedstawicieli, wybranych instytucji i dowiedziały się czym się zajmują m. in. p. Burmistrz: – Michał Pasieczny, zastępcy: – p. Piotr Wittbrodt, p. Ariel Sinicki. Dyrektorzy: MOSIR – p. Jolanta Król, MDK – p. Agnieszka Skawińska, Dyrygent chórów, śpiewak operowy – p. Krzysztof Brzozowski, MBP – p. Dariusz Rybacki. Ponadto dzieci poznały ciekawe wybrane okolice Rumi. Wiedzą kto jest patronem Miasta Rumi. Poznały bajki o Rumi, oglądały książeczki, broszury i czasopisma o Rumi.

⚜️Tydzień z patronem miasta Rumi – projekt własny

W dniach 21-25 lutego 2022r. realizowany był projekt Tydzień z patronem miasta Rumi. Do tego projektu przygotowano tablicę ze zdjęciami, obrazkami i myślami św. Ks. Jana Bosko. Projekt obejmował 5 scenariuszy zajęć, w którym dzieci poznawały historię życia świętego poprzez czytanie dzieciom książeczek, oglądały zdjęcia, obrazki, książeczki, przedstawiono prezentację multimedialną. Dzieci wypowiadały się na temat przedstawionych treści z życia św. Jana Bosko. Uczestniczyły w pokazie sztuczek zręcznościowych: sztuczka z balonem, który nie pękał pomimo wbicia igły, patyk, który nie spada, gdy się go puści, zobaczyli coś czego nikt dotąd nie widział a później i już nikt nigdy tego nie zobaczy, znikającą monetę… Dzieci śpiewały piosenki o św. Janie Bosko, powtarzały rymowankę, odgrywały scenki, jak On próbowały chodzić po linie, żonglować, szyły etui na drobne skarby, wypychały rybki, rysowały postać Świętego, wykonały chorągiewki z wizerunkiem św. Jana Bosko, wykonały pizzę, kolorowały kolorowanki, układały puzzle z wizerunkiem świętego, bawiły się słówkami włoskimi.

⚜️Mały Obywatel – projekt własny

W grupie OD, zrealizowany został projekt Mały Obywatel, w którym realizowano treści patriotyczne, stworzono scenariusz tygodniowy. w ramach tego tygodnia dzieci poznawały symbole Polski, uczyły się wierszy i piosenek z pokazywaniem oraz z wykorzystaniem rekwizytów, tańczyły elementy Poloneza. Wykonywaliśmy kotyliony, dzieci poznały jaką postawę należy przyjąć podczas śpiewania hymnu narodowego Mazurka Dąbrowskiego. Dzieci wykonywały prace plastyczne: mapę Polski, flagę, godło, z wykorzystaniem farb, patyków papierowych, bibuły, statków z origami. Dzieci poznały Legendę o Lechu, Czechu i Rusie, zapoznały się z sylwetką naszego wielkiego Polaka, Karola Wojtyły, a także Józefa Piłsudskiego. Dzieci również wystąpiły na uroczystej Akademii Patriotycznej związanej z Odzyskaniem Niepodległości przez Polskę. Nasza grupa wzięła udział w kolejnej edycji akcji Ministerstwa Edukacji i Nauki Szkoła do hymnu – przyjmując godną postawę śpiewaliśmy Hymnu o symbolicznej godzinie 11:11. Na gazetce dla rodziców został umieszczony artykuł Jak uczyć dziecko szacunku do symboli narodowych. 26.10.2021 r. wyszliśmy z chętnymi rodzinami na cmentarz i oddaliśmy hołd walczącym o Polskę, zapaliliśmy znicze na mogiłach i odśpiewaliśmy hymn narodowy. Zorganizowałyśmy spotkanie na ruinach gotyckiego kościoła z XV wieku w Rumi z historykiem Dariuszem Rybackim, który bardzo ciekawie opowiedział nam o historii tego miejsca. Ponadto zachęcałyśmy rodziny i 11 listopada 2021. (rodziny) brały udział w Koncercie Pieśni Patriotycznych organizowanych w MOSIR. Braliśmy udział w Akcji Szkoła Pamięta organizowanej przez MEN. W ramach Akcji przygotowałyśmy tablicę, gazetkę i prezentację multimedialna poświęconą patronowi szkoły; dzieci wykonały z pomocą nauczycieli prace plastyczne nawiązujące do polskiej tradycji świąt zadusznych, Uczestniczyliśmy również (jako delegacja) w uroczystościach upamiętniających ofiary II wojny światowej w Rybnie- reprezentowaliśmy naszą Szkołę, uroczyście składając wieniec kwiatów. W naszej grupie zorganizowaliśmy również Tydzień Regionalny – realizowane tematy to: 1. Wzory kaszubskie, 2. Tańce kaszubskie, 3. Piosenki kaszubskie, 4. Instrumenty kaszubskie, 5. Szyjemy ubrania kaszubskie – praca plastyczna, tym samym umożliwiliśmy poznawanie wartości dziedzictwa kulturowego i kształtowaliśmy poczucie tożsamości. W ramach innowacyjnego projektu Radość z szycia uszyłyśmy spódniczki kaszubskie, które wykorzystywaliśmy na przedstawieniach. Zachęcałyśmy również do udziału w Biegu Tropem Wilczym w Rumi (07.03.2022 r.). W tym roku akcja miała dodatkowy wymiar – pomoc ofiarom wojny na Ukrainie. Tropem Wilczym – Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych to ogólnopolskie wydarzenie, w którym nie liczy się sportowa rywalizacja, czas ani miejsce na mecie. Najważniejszy jest wymiar historyczny biegu. Dystans liczy 1963 metry, liczba ta symbolizuje rok śmierci ostatniego polskiego Żołnierza Wyklętego. W skali kraju bieg odbywał się po raz dziesiąty, natomiast rumianie biegają Tropem Wilczym od 2015 r. Organizatorami biegu w naszym mieście był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rumi oraz Urząd Miasta Rumi. Treści patriotyczne realizowane były również w okresie 02 – 06. V. 2022 r. 25 maja 2022 r. delegacja rodzin z naszej grupy złożyła wiązankę kwiatów, żołnierzom poległym w walce za nasz kraj w Rumi. 12. 05. 2022 r. wysłaliśmy 3 prace plastyczne dzieci, na ogólnopolski konkurs Dobry Obywatel, organizator konkursu to – Instytut Badań Edukacyjnych z siedzibą w Warszawie przy ul. Górczewskiej 8.

⚜️Bezpieczny przedszkolak – projekt własny

W roku szkolnym 2021/22 realizowany był projekt Bezpieczny przedszkolak, W ramach projektu, odbyły się zajęcia dotyczące niebezpiecznych sytuacji, jakie mogą zaistnieć w życiu dzieci w wieku przedszkolnym. Na początku roku ustalałyśmy z dziećmi Regulamin Dobrego Przedszkolaka dotyczący zastosowania i utrwalania zasad bezpiecznej zabawy w sali, ogrodzie przedszkolnym i w czasie spacerów. W ciągu całego roku realizowane były treści dotyczące zasad bezpieczeństwa z wykorzystaniem literatury dziecięcej, z zastosowaniem różnorodnych form i aktywnych metod pracy, najczęściej scenki, plakaty, ilustracje, pokazy. Dzieci dowiedziały się, do kogo i w jaki sposób należy zwrócić się o pomoc. Zapoznano dzieci z zasadą ograniczonego zaufania wobec obcych, wspierano w nabywaniu umiejętności przewidywania zagrożeń i unikania ich. Dzieci dowiedziały się, że nie można zaczepiać, ani podchodzić do obcych psów, a i ze swoimi trzeba umieć postępować w sposób właściwy. Poznały dwa rodzaje pozycji obronnej podczas ataku psa tzw.: boczną i żółwia. Dzieci dowiedziały się jak należy bezpiecznie spędzać ferie zimowe a także wakacje. W tym celu stworzono dodatkowe scenariusze zajęć (scenariusze zajęć znajdują się w dokumentacji przedszkolnej).Dzieci poznały ważne, alarmowe numery telefonów (997-Policja, 998-Staż, 999-Pogotowie Ratunkowe, 112 – ogólny numer alarmowy do wszystkich jednostek). Przeprowadziliśmy symulowaną rozmowę telefoniczną mającą na celu zawiadomienie o niebezpieczeństwie, w której dzieci: przedstawiały się, udzielały informacji o miejscu zdarzenia, rodzaju niebezpieczeństwa. Wzbogaciliśmy wiedzę i utrwalaliśmy zasady zdrowego odżywiania się. Uczyliśmy się dokonywać właściwego wyboru produktów spożywczych dla zachowania zdrowia. Uprawialiśmy gimnastykę. Dzieci na zajęciach dowiedziały się również, że nie wolno samemu przyjmować leków, tylko Rodzice mogą podawać dziecku lekarstwa, ponadto odkrywały, że zdrowsze są witaminy naturalne niż sztuczne. Przygotowane były również zajęcia dotyczące pracy wybranych zawodów m.in. pielęgniarki, lekarza, dentysty, policjanta, strażaka. Dzieci w zabawie udzielały pierwszej pomocy; opatrywały rany, wzywały pomoc. Dzieci dowiedziały się również jak ważny jest wypoczynek. Uczyły się także zasad bezpiecznego wypoczynku nad wodą – odgrywały scenki sytuacyjne. W ciągu całego roku w czasie wyjść poza teren przedszkola lub wyjazdów odbywały się pogadanki na temat bezpieczeństwa. Nieustannie czuwałyśmy nad swoimi wychowankami, obserwując ich i wspierając podczas zajęć i zabaw dowolnych. Zapewniałyśmy bezpieczeństwo w salach, na terenie placu zabaw w ogrodzie przedszkolnym, w czasie ćwiczeń gimnastycznych i zabaw ruchowych z wykorzystaniem sprzętu. Poznawaliśmy wybrane znaki drogowe. W czasie wyjścia do lasu, dzieci miały okazję zapoznać się z zasadami bezpiecznego poruszania się po lesie oraz właściwego zachowania się w stosunku do roślin i zwierząt. Z dużym zainteresowaniem słuchały opowieści, mogły wykazać się swoją wiedzą przyrodniczą. Poznały nowe odmiany drzew leśnych i krzewów. Dowiedzieliśmy się, jak pożyteczną rolę pełnią owady, gdzie możemy je spotkać.

⚜️Tańce i pląsy w życiu przedszkolaka – Projekt własny

W naszej grupie realizowany był projekt Tańce i pląsy w życiu przedszkolaka. W ramach tego projektu dzieci uczyły się różnych tańców i zabaw ruchowych, dzięki którym usprawniały koordynacje wzrokowo- ruchową – słuchową, ćwiczyły pamięć, odczuwały radość i poczucie spełniania się. W ramach tego projektu wykorzystywano rekwizyty i przebrania dla uatrakcyjnienia i podniesienia jakości pracy przedszkola (chustek, kijów, grzechotek, woreczków gimnastycznych, instrumentów muzycznych, gazet, pałeczek….przebrań świerszczy, biedronek, kwiatów, Pani Wiosny, myszy, jeża, postaci jasełkowych, przebrania galowe, misia, niedźwiadka… Zabawy ruchowe i tańce niejednokrotnie wykorzystywane były do wystąpień dzieci w swojej grupie a także podczas różnych uroczystości, które były nagrywane, zostały wykonane zdjęcia i udostępnianie rodzicom na stronie internetowej SP10. Zabawy ruchowe i tańce wplatane były do scenariuszy przedstawień i uroczystości z wykorzystaniem przebrań i rekwizytów na: Dzień kropki, Dzień Przedszkolaka, Pasowanie na przedszkolaka, Międzynarodowy Dzień Jeża, Dzień Misia, Jasełka w grupie, Wyjście delegacji do Willi Seniora, z okazji świąt Bożego Narodzenia, rodzinne wyjścia do Domów Seniora (Zielarska, Łąkowa) z okazji Świąt Wielkanocnych, z własnoręcznie wykonanymi stroikami i życzeniami, Bal Karnawałowy w grupie, Dzień Kobiet, Dzień Morza Bałtyckiego, Spotkanie z udziałem rodziców- zabawy ruchowe dzieci i rodziców – próba występu na 1 maja. Rodzinny występ podczas Festynu Ekologicznego na Starej Rumi w związku z obchodami Dnia Ziemi. W ramach projektu gościliśmy p Dempc – rodzica, która zaprezentowała układy tańców i zatańczyła z dziećmi, Dzień Rodziny, Dzień dziecka.

⚜️Bajkoterapia – projekt własny

Przez cały rok szkolny 2021/2022, w wolnym czasie. realizowany był projekt, Bajkoterapia. Podczas relaksu poobiedniego i nie tylko czytano dzieciom bajki terapeutyczne dla dzieci przedszkolnych, zaczerpnięte z różnych źródeł m in: czasopisma Nauczycielka Przedszkola, Bajki terapeutyczne Marii Molickiej, opowiadania Iwony Salach, Zofii Stanzeckiej i inne, włączano również słuchowiska poprzez odtwarzacz CD. Po przeczytaniu opowiadania, bajki dzieci miały możliwość wypowiadania się na temat treści zawartej w opowiadaniu, po czym odwoływano się do sytuacji zaistniałych w grupie bądź możliwych do zaistnienia, omawialiśmy to i przyjmowaliśmy zasady, które można było zastosować w momencie, kiedy np jest trudno podzielić się wybraną zabawką. Utrwalając treści stosowano różnorodne zabawy: plastyczne – dziecko rysowało treść bajki, kredkami, farbami, – dziecko odgrywało scenki do treści bajek czasami pantomimę, przebierały się naśladując bohaterów opowiadania, czasami przedstawiało treść w teatrzyku lalkowym. W ramach tego projektu współpracowaliśmy z biblioteką szkolną i ze szkołą. Odwiedziliśmy bibliotekę miejską, gdzie odbyły się interesujące zajęcia propagujące czytelnictwo, wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji Przerwa na czytanie, w ramach akcji czytaliśmy dzieciom książeczki, dzieci oglądały książeczki, oswajały się z książkami, zachęcaliśmy do korzystania z biblioteki przez dzieci wraz z rodzicami. Dzieci wykonywały prace plastyczne pod kierunkiem nauczycieli, promujące czytelnictwo Przykładowe tytuły wykorzystanych opowiadań: Bawiąc się jesteśmy tacy sami, Beatka jest nieposłuszna, Lenka nie chce się dzielić, Wiktoria nie chce jeść, Franek uczy się kolorów.

 

Zobacz również...

Skip to content