PROJEKTY PRZEDSZKOLE

Myślą przewodnią działań podejmowanych przez nauczycieli w naszym przedszkolu  jest dążenie do jak najwszechstronniejszego stymulowania aktywności poznawczej i twórczej dzieci poprzez działanie. Jako przedszkole bierzemy udział w wielu projektach starając się poszerzać zainteresowania dzieci. 

Program „Kubusiowi Przyjaciele Natury” to inicjatywa firmy Tymbark – producenta soków KUBUŚ, realizowana we współpracy z Fundacją Partnerstwo dla środowiska. Program ma na celu edukowanie dzieci w zakresie przyrody i ekologii.

Akcja „Mały Miś w Świecie Wielkiej Literatury” to ogólnopolskie wydarzenie, w ramach którego miłość do czytania przekazywana jest najmłodszym w przedszkolach. Nauczyciele i rodzice czytają w przedszkolach książki, a każdemu takiemu wydarzeniu przysłuchuje się mały miś.

Ekokulturalne przedszkole to projekt ekologiczny, który inspiruje dzieci do podjęcia konkretnych działań ekologicznych jak i do poszerzania świadomości ekologicznej, kształtowania postaw i nawyków korzystnych dla środowiska naturalnego, rozbudzania poczucia współodpowiedzialności za ochronę środowiska oraz rozwijania umiejętności racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych.

Zdrowo i Sportowo to projekt dla przedszkoli, którego głównym celem jest aktywizacja ruchowa dzieci do 10 roku życia. Udział w tym projekcie uświadamia dzieciom jak fajne jest uprawianie sportu, czy też ogólnie aktywność ruchowa. Ile przynosi to radości, jak wpływa na sprawność, samopoczucie, buduje relacje z innymi członkami grupy. Służą temu zajęcia sportowe, które przeprowadzane są z zaangażowaniem wszystkich uczestników projektu.

Projekt skierowany jest do dzieci 4-6-letnich. Jego głównym zadaniem jest realizacja zadań określonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego oraz ich rozszerzanie, w celu pobudzania aktywności artystycznej dzieci. Na potrzeby projektu wykorzystane zostały bajki psychoedukacyjne, napisane przez autorkę książek z zakresu bajkoterapii -Marię Molicką. Bohater bajki czytanej dzieciom mierzy się z podobnym problemem do tego, z którym może na swojej życiowej drodze napotkać dziecko. Wówczas, dzięki bajce, dziecko zdobywa doświadczenie w rozwiązywaniu różnorodnych problemów  przyswajając w ten sposób pozytywne wzory zachowań, które mogłoby zastosować. Poprzez bajkoterapię, w połączeniu z edukacją teatralną, uczymy dzieci empatii, radzenia sobie z emocjami oraz wzmacniamy jego poczucie własnej wartości.
Podczas realizacji projektu dzieci będą mogły nieść pomoc potrzebującym zwierzakom oraz nauczą się właściwego zachowania wobec nich. „Zwierzę, jako istota żyjąca, zdolna do odczuwania cierpienia, nie jest rzeczą. Człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę” – to pierwsze słowa polskiej ustawy o ochronie zwierząt. W tę wiedzę należy wyposażać społeczeństwo – a najlepiej zacząć właśnie od dzieci, od ich fascynacji światem, przyrodą i zwierzętami, która w prosty sposób może być przekształcona w wiedzę praktyczną: jak właściwie traktować zwierzęta, dbać o nie, porozumiewać się z nimi.

„Bajeczna Księga” to projekt mający na celu promowanie czytelnictwa wśród przedszkolaków, stwarzanie okazji do twórczej ekspresji językowej i plastycznej oraz angażowanie rodziców do współpracy z przedszkolem w ramach wspierania rozwoju dzieci.

Zobacz również...

Skip to content