Protokół z postępowania konkursowego na stanowisko głównego księgowego  w Szkole Podstawowej nr 10 w Rum

W dniu 11.12.2018r. w wyniku zakończenia procedury naboru na stanowisko głównego księgowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi  przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na wyżej wymienione stanowisko została wybrana pani M. Mordasiewicz  zamieszkała w Rumi.
Wybrana kandydatka spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz uzyskała akceptację  komisji konkursowej.

Zobacz również...

Skip to content