RADA RODZICÓW

„Szkoła jest pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę. Rodzina i szkoła nie powinny być nigdy przeciwstawne!
Są komplementarne, a zatem ważne jest, aby ze sobą współpracowały wzajemnie się szanując.”
Fragment przemówienia
Papieża Franciszka

 

link do logowania się do dziennika elektronicznego

Rada Rodziców od 01 września 2016r., w skład której wchodzą:

Przewodnicząca Rady Rodziców:            Ewa Ścibiorek
Skarbnik Rady Rodziców:                         Iwona Mierzejewska
Sekretarz Rady Rodziców:                        Karolina Dempc

 
Skip to content