RADA RODZICÓW

„Szkoła jest pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę. Rodzina i szkoła nie powinny być nigdy przeciwstawne!
Są komplementarne, a zatem ważne jest, aby ze sobą współpracowały wzajemnie się szanując.”

Fragment przemówienia Papieża Franciszka

 

Rada Rodziców od 01 września 2016r., w skład której wchodzą:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:           p. Ewa Ścibiorek
Skarbnik Rady Rodziców:                          p. Iwona Mierzejewska
Sekretarz Rady Rodziców:                         p. Karolina Dempc

 

 

Drodzy Rodzice,

pragniemy serdecznie podziękować za odzew i wpłaty jakich dokonaliście na fundusz Rady Rodziców.

Cieszy nas Państwa mobilizacja i zaangażowanie we wspólne działania na rzecz szkoły. Fundusze Rady Rodziców pochodzą przede wszystkim z Państwa wpłat.

Informujemy, że wpłata  w roku szkolnym 2022/2023 wynosi 50 zł.,  składka na papier ksero – 30 zł. Wpłaty na rzecz wsparcia Szkoły za pośrednictwem Rady może dokonać KAŻDY i w dowolnej kwocie – składka ma charakter dobrowolny.

Gotówkę możecie Państwo przekazać do skarbnika klasowego lub bezpośrednio do skarbnika RR. Wpłat gotówkowych do skarbnika RR można dokonać przed i po zebraniu z rodzicami (w terminach ustalonych przez p. Dyrektor).

Za każdą wpłatę gotówkową (indywidualną lub przekazaną przez skarbnika klasowego) skarbnik RR wystawia potwierdzenie dokonania wpłaty.

 

Przewodnicząca Rady Rodziców

 

 

Skip to content