RADA RODZICÓW

„Szkoła jest pierwszą społecznością uzupełniającą rodzinę. Rodzina i szkoła nie powinny być nigdy przeciwstawne!
Są komplementarne, a zatem ważne jest, aby ze sobą współpracowały wzajemnie się szanując.”
Fragment przemówienia Papieża Franciszka

 

 

Rada Rodziców od 01 września 2016r., w skład której wchodzą:

 

Przewodnicząca Rady Rodziców:            Ewa Ścibiorek
Skarbnik Rady Rodziców:                           Iwona Mierzejewska
Sekretarz Rady Rodziców:                          Karolina Dempc

 

Składka na Radę Rodziców wynosi 40 zł i ma charakter dobrowolnej wpłaty, która posłuży uczniom naszej Szkoły. Kwota nie jest uzależniona od liczby dzieci uczęszczających do szkoły.

Składkę na Radę Rodziców można wpłacać bezpośrednio na konto bankowe Rady Rodziców, podając w tytule wszystkie klasy, w których są dzieci:

Rachunek 94 8351 0003 0020 5245 3000 0010

Dziękujemy bardzo za Państwa wpłaty!

Wpłaty na rzecz wsparcia Szkoły za pośrednictwem Rady może dokonać KAŻDY i w dowolnej kwocie.

Skip to content