Ramowy rozkład dnia w przedszkolu

6.30 – 8.00 – przyprowadzanie dzieci do przedszkola, zabawy w kącikach tematycznych, zabawy dowolne

8.00 – 8.15 – ćwiczenia ruchowe, zabawy integrujące,

8.15 – 8.45 – czynności higieniczne przed śniadaniem, śniadanie

8.45– 9.00 ­– czynności higieniczne po śniadaniu

9.00 – 10.30 – zajęcia dydaktyczno – wychowawcze wynikające z podstawy programowej

10.30 – 10.45 – czynności higieniczne przed drugim śniadaniem drugie śniadanie

10.45 – 11.30  zabawy ruchowe, spacer, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze,

11.30 – 12.30 – przygotowanie do obiadu (czynności higieniczne), obiad

12.30 – 13.00 – czynności higieniczne po obiedzie, przygotowanie do leżakowania (grupy młodsze),

13:00 – 13.45 – odpoczynek po obiedzie, „leżakowanie”, czytanie bajek lub słuchanie relaksacyjnej muzyki (grupy młodsze), grupy starsze – zabawy stolikowe

13.45 – 14.00 – czynności higieniczne przed podwieczorkiem

14.00 – 14.30 –  podwieczorek

14.30 – 14.45 – czynności higieniczne po podwieczorku

14.45 – 15.00 – zabawy dowolne i dydaktyczne w sali lub na powietrzu, wspieranie rozwoju dzieci przez ćwiczenia plastyczne, muzyczne, ruchowe,

15.00 – 17.00 – zabawy dowolne dzieci, praca indywidualna, rozchodzenie się dzieci.

Zobacz również...

Skip to content