READ ON – PROJEKT CZYTELNICZY WSPIERAJĄCY CZYTELNICTWO W JĘZYKU ANGIELSKIM WŚRÓD DZIECI SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

Miło nam poinformować, że szkoła nasza przystąpiła do projektu READ ON, który powstał z myślą o wsparciu polskiej szkoły w działaniach promujących czytanie książek w języku angielskim.
Wspólnie z wydawnictwem #OxfordUniversityPress chcemy zachęcać naszych uczniów do czytania i wyrobienie nawyku czytania poprzez dobór lektur o odpowiedniej tematyce i na odpowiednim poziomie trudności dostosowanym do indywidualnych możliwości każdego dziecka.

Biblioteka nasza wzbogaciła się o 70 lektur w języku angielskim o różnorodnej tematyce dostosowanej do podstawy programowej w klasach 4-6 oraz na odpowiednim poziomie językowym. #READON

Zobacz również...

Skip to content