Recykling plastyczny w 0 A

Recykling plastyczny to jedna z metod ochrony środowiska naturalnego, którą łatwo wprowadzić w życie na zajęciach plastycznych z dziećmi czy też na lekcjach plastyki. Jego głównym celem jest ograniczenie zużycia papieru, którego przeciętny mieszkaniec Ziemi zużywa aż około pięćdziesiąt kilogramów rocznie. Przez ostatnie dwa dni na zajęciach popołudniowych dzieci z grupy 0A Wykonały przestrzenne prace plastyczne. Do wykonania tych prac posłużyły nam stare tekturki po skończonych blokach rysunkowych oraz wytłoczki od jajek.

 

Zobacz również...

Skip to content