KONKURS “BOŻONARODZENIOWA BOMBKA”

 

REGULAMIN KONKURSU ,,BOŻONARODZENIOWA BOMBKA’’

 1. Organizatorzy konkursu:

Wychowawcy grup przedszkolnych 0a, 0c

 1. Cele konkursu:

– rozwijanie kreatywności, fantazji i wyobraźni plastycznej dzieci

– rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci

– kształtowanie aktywnej i twórczej postawy dzieci wobec tradycji kulturowej związanej
z obrzędami okresu Bożego Narodzenia

– promowanie talentów plastycznych

 1. Regulamin konkursu:
 2. Uczestnikami konkursu są uczniowie klas I- III oraz dzieci z oddziałów przedszkolnych.
 3. Zadaniem uczestnika konkursu jest wykonanie bożonarodzeniowej bombki.
 4. Format pracy- praca przestrzenna.
 5. Technika – dowolna.(np. gips, masa solna, kartka papieru, glina, drewno)
 6. Do każdej pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą dane o autorze (imię, nazwisko, klasa).
 7. Prace niespełniające wymogów regulaminu nie będą oceniane.
 8. Prace konkursu nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność organizatorów.
 9. Kryteria oceny- oryginalność, samodzielność, walory artystyczne, różnorodność zastosowanych materiałów, estetyka wykonania.
 10. Pracę proszę dostarczyć do 18 grudnia 2018 roku do sali nr 12 lub 27.
 11. Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 20 grudnia 2018 roku.
 12. Laureaci konkursu otrzymają dyplomy i nagrody.
 13. Bombka finalisty konkursu zostanie przekazana do Domu Dziecka w Gdańsku Oliwie.
 14. Wybrane prace konkursowe zostaną zamieszczone w galerii internetowej szkoły.
 15. Dostarczenie prac oznacza akceptację warunków konkursu i jest równoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych uczestnika konkursu.

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !

 

 

Zobacz również...

Skip to content