REKRUTACJA DO KLASY I

Komisja rekrutacyjne przyjęła wszystkie wnioski odnośnie realizacji obowiązku szkolnego w klasie I w roku szkolnym 2020/2021.

Wszyscy kandydaci zostali przyjęci do klasy pierwszej.

Przewodnicząca Komisji Rekrutacyjnej

Beata Awsiukiewicz

 

Rekrutacja do klasy I dzieci z obwodu SP 10

Do klasy I publicznej Szkoły Podstawowej nr 10 w Rumi dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia wraz z oświadczeniem o zamieszkaniu w obwodzie SP 10.
W/w dokumenty należy składać w terminie od 23 marca 2020 r.

Terminy rekrutacji rok szkolny 2020 – 2021 – spoza obwodu szkoły

ZGŁOSZENIE-do-I-klasy-z-obwodu

Zgłoszenie do kl. I – spoza obwodu SP10 Rumia

Oświadczenie – potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do kl. I

Oświadczenia rodziców _klasa I dzieci z innego obwodu szkoły

 

 

Obwód SP 10 w Rumi

od dnia 01 września 2018 r.

 Fabryczna, Garbarska, Górnicza, Granitowa, Gryfa Pomorskiego, Hutnicza, Jantarowa, Kombatantów, Ludowa, Marmurowa, Metalowców, Młyńska numery: 1, 2, 3 i 4, Na Stoku, Okrętowa, Polna, Robotnicza, Rybaków, Rymarska, Sabata, Sobieskiego numery nieparzyste oraz numery parzyste oprócz numerów od nr 2 do nr 12, Stalowa, Szkolna, Szyprów, Tkacka, Wodna, Włókiennicza, Zakole, Żwirowa.

 

 

Skip to content