Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

DZIECI Z ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH RODZICE PRZYPROWADZAJĄ OD 6.30 DO 8.OO – WEJŚCIE OD STRONY DZIEDZIŃCA PRZY SALI 12. Rodzic musi przekazać wychowawcy podpisane oświadczenie – do pobrania na stronie szkoły.

Bezpieczeństwo podczas rozpoczęcia roku szkolnego:
1. Uczniowie będą wchodzić do szkoły według harmonogramu.
2. Obowiązek zasłonięcia ust i nosa w czasie przejścia do sali z wychowawcą.
3. W sali lekcyjnej nie ma obowiązku zasłaniania ust i nosa.
4. Obowiązkowo dezynfekcja rąk.
5. Wychowawcy kl. 1-4 odbierają uczniów od rodziców przed wejściem do szkoły.
Uczniowie Kl. 5-8 wchodzą samodzielnie na teren szkoły wyznaczonym wejściem.
6. Wszystkie najważniejsze informacje zostaną przekazane rodzicom klas podczas zebrań.
Klasy 1 i 4 zebranie 01.09.2020 wg harmonogramu.
7. Do szkoły przychodzi tylko uczeń i rodzic/ opiekun prawny bez objawów chorobowych.
8. Uczeń musi przekazać wychowawcy podpisane oświadczenie – do pobrania na stronie szkoły.

Zobacz również...

Skip to content