Rozstrzygnięcie szkolnych konkursów: plastyczny i recytatorski

Dzisiaj zostały wręczone przez panią dyrektor dyplomy i nagrody uczniom, którzy wzięli udział w Szkolnym Konkursie Plastycznym zorganizowanym przez p. J. Gojkę, p. A. Szulc i p A. Bieniek oraz w Szkolnym Konkursie Recytatorskim zorganizowanym przez panie z biblioteki. Poziom był wysoki, dlatego Jury długo obradowało, aby wyłonić zwycięzców.
Dziękujemy organizatorom, uczniom i wychowawcom 0-3 za przygotowanie dzieci do konkursów.

Zobacz również...

Skip to content