SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego 

Maja Patek

Wiceprzewodnicząca Samorządu Uczniowskiego

Maja Lewandowska

Skarbnik

Marceli Bisewski

Opiekunowie SU:

mgr I. Ciereszko

mgr I. Szałkowska

mgr J. Słupecka