SPRAWOZDANIE Z INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ PRZEPROWADZONEJ W ŚWIETLICY SZKOLNEJ W M-CU LUTYM 2023R.

W RAMACH INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ ZATYTUŁOWANEJ „ZABAWY Z CISZĄ” ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE ZAJECIA:

  1. Pogadanka tematyczna dotycząca marzeń i planów.

Tworzenie mapy marzeń wykorzystując ilustracje z gazet.

  1. Katarzyna Wisłocka- „Bajka o ciszy” Ćwiczenia w głośnym czytaniu. Czytanie ze zrozumieniem.

Zabawy słowotwórczo- językowe. Gry słowne. Budowanie wyrazów.

  1. Zajęcia plastyczne. Ćwiczenia manualne.

Mandale z ziaren i makaronów o różnych kształtach.

Ekranizacja filmu na temat usypywania mandali z piasku.

Ćwiczenia relaksacji Jacobsena.

  1. Praca plastyczna pt. „Moje niebo”.

Pogadanka tematyczna z dziećmi nt. skojarzeń z niebem.

Zabawy i zagadki polisensoryczne.

Zobacz również...

Skip to content