Stypendia Burmistrza Miasta Rumi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy: Marta Chmielecka
Marta na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 6,0 oraz zachowanie wzorowe. W ostatnich dwóch latach szkolnych była finalistką konkursów o zasięgu wojewódzkim, gdzie wykazała się wiedzą czytelniczą oraz z języków: polskiego i angielskiego. Marta bardzo poważnie traktuje obowiązki szkolne. Cechuje ją wysoka kultura osobista, chęć doskonalenia się w wielu dziedzinach, poszukiwanie wyzwań i sprawdzanie swoich możliwości w nowych sytuacjach.

Zobacz również...

Skip to content