Stypendia Burmistrza Miasta Rumi

Szkoła Podstawowa nr 10 im. Jana Brzechwy
Uczennica na koniec ósmej klasy uzyskała średnią ocen 6,0 oraz zachowanie wzorowe. W ostatnich dwóch latach szkolnych była finalistką konkursów o zasięgu wojewódzkim, gdzie wykazała się wiedzą czytelniczą oraz z języków: polskiego i angielskiego. Bardzo poważnie traktuje obowiązki szkolne. Cechuje ją wysoka kultura osobista, chęć doskonalenia się w wielu dziedzinach, poszukiwanie wyzwań i sprawdzanie swoich możliwości w nowych sytuacjach.

Zobacz również...

Skip to content