Stypendia Dyrektora Szkoły.

Stypendium  Dyrektora jest formą promowania szczególnie uzdolnionej młodzieży uczęszczającej do klas IV – VIII . Przysługuje za wybitne osiągnięcia edukacyjne bądź sportowe.

Zgodnie z regulaminem, jest przyznawane uczniom, którzy:

– osiągają wysokie wyniki w nauce, przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących w szkole,

– uzyskali wysokie lokaty w  konkursach o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim,

– uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiad,

– osiągają wybitne wyniki sportowe oraz przestrzegają regulaminów i zasad obowiązujących w szkole oraz są medalistami wojewódzkich zawodów sportowych.

W pierwszym semestrze roku szkolnego 2020/20201 stypendium otrzymało jedenastu uczniów :

* Marta Chmielecka (uczennica klasy VIIIA),

* Julian Dąbrowski (uczeń klasy VIA).

* Paweł Dębski (uczeń klasy VIIIA),

* Maciej Gessler  (uczeń klasy VIIB),

* Zuzanna Kiełb (uczennica klasy VA),

* Filip Kwiatkowski (uczeń klasy VA),

* Maja Lewandowska  (uczennica klasy VIIB),

* Adam Stróżyk (uczeń klasy VIC),

* Maja Tomaszewska (uczennica klasy VIC),

* Igor Wąs  (uczeń klasy VIIC),

* Antonina Wnuk (uczennica klasy VIC),

* Natalia Wtulich  (uczennica klasy VIIIA).

 

 

 

 

 

Zobacz również...

Skip to content