STYPENDYŚCI 2018/2019

W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 STYPENDIA ARTYSTYCZNE otrzymali:

Weronika P,

Pola M,

Michał B,

Jan R,

Mariusz H

Uzdolnieni aktorzy szkolnego zespołu teatralnego „BAMBO” (opiekę artystyczną nad nagrodzonymi uczniami pełni p. Anna Bronowicka)

Julia T – uzdolniona, młoda graficzka komputerowa (p. Krystyna Baranowska).

Skip to content