ŚWIATOWY DZIEŃ POEZJI

„Prawdziwy poeta nie jest poetą, jest poezją”
21 marca obchodziliśmy Światowy Dzień Poezji.
Święto to zostało ustanowione przez UNESCO w 1999 r. Celem świętowania tego dnia jest
promocja czytania, pisania oraz nauczania poezji na całym świecie. Centralne uroczystości związane z obchodami odbywają się w Paryżu.
Poezja nie jest popularna, niewielu dorosłych sięga po tomik wierszy. Wchodzenie w krąg liryki należy zacząć wcześnie, w dzieciństwie, gdy człowiek jeszcze jest otwarty na rytm
i rym. Warto kontynuować to zainteresowanie, stopniowo wchodząc w świat wielkiej poezji.
Starożytni uważali, że poezja jest drugą twarzą duszy. Kształtuje estetykę, wrażliwość, otwiera na świat, na ludzi.
Poezja nie musi odstraszać odmiennością formy, to nie jest zaklęty krąg, który przekroczyć mogą tylko osoby wtajemniczone. Wcale nie musi tak być, pod warunkiem, że właściwa edukacja zostanie wcześnie rozpoczęta.

Zobacz również...

Skip to content