Światowy Dzień Tolerancji – 16.11

Świat jest różnorodny, i to nie tylko ten położony, gdzieś daleko, ale i ten najbliższy, dlatego jest wielce prawdopodobne, że prędzej czy później zarówno my, jak i nasze dzieci doświadczymy niejednej konfrontacji naszego światopoglądu czy innych przekonań. Spotkamy na swojej drodze ludzi z innych kręgów kulturowych, zetkniemy się z różnymi opiniami dotyczącymi rozmaitych aspektów i stylów życia, wszystkim tym, co możemy określić jako inne i odmienne od tego, do czego przywykliśmy i uważamy za standard. To właśnie wystawi na próbę naszą tolerancję.

Według powszechnej definicji tolerancja (od łac. tolerare = znosić, wytrzymywać) oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Jest poszanowaniem cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń, obyczajów i postępowania choćby były całkowicie odmienne od własnych, albo zupełnie z nimi sprzeczne.

Wyróżnia się ogólnie tolerancję negatywną oraz pozytywną. Według Tadeusza Kotarbińskiego „Tolerancja to niesprzeciwianie się cudzym działaniom, mimo że je uważamy za niepożądane.” Jest to przykład tolerancji negatywnej, kiedy przyzwalamy na odmienność, jednocześnie odcinany się od niej,  spychając ją w pewien sposób na margines, który „musimy tolerować”.

Innych charakter ma tolerancja otwarta, która zaprasza do dialogu, i  która wiąże się z poznaniem drugiej strony. Bardzo często bowiem, przyczyna nietolerancji tkwi w niewiedzy i opieraniu swoich przekonań i poglądów np. na stereotypach, które głęboko tkwią w naszej kulturze jako przypisywanie cech narodom i zbiorowościom (Rosjanie są głupi, Czesi są śmieszni, Arabowie to terroryści, Afrykańczycy leniwi, a Żydzi chcą rządzić światem) albo budowane są w oparciu o mało obiektywne media, których niejednokrotnie osiągają swój marketingowy cel przez szokowanie informacjami odbiorców, a jako efekt uboczny pozostawiają skrzywiony obraz świata.

 Dyskusji o tolerancji towarzyszy wiele innych złożonych pojęć jak demokracja, w której większość z zasady powinna chronić prawa mniejszości. Wolność rozumiana nie jako brak ograniczeń, ale realizowana w oparciu o poszanowania prawa innych do tejże wolności i to, czym jest kompromis. Ważna jest także dyskusja nad granicami tolerancji, które przebiegają tam, gdzie tolerancja dla wolność jednej grupy powoduje zagrożenie dla wolności innych.

Mama ucznia 5B

Zobacz również...

Skip to content