ŚWIETLICA SZKOLNA

        
WITA WAS – TU SZYBKO MIJA CZAS

 

ŻYCZYMY WSZYSTKIM UCZESTNIKOM ZAJĘĆ ŚWIETLICOWYCH WIELU WSPANIAŁYCH WRAŻEŃ Z POBYTU W NASZEJ ŚWIETLICY

 

 

Celem działalności naszej świetlicy jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed zajęciami lekcyjnymi i po nich
w bezpiecznym oraz miłym otoczeniu. Stworzenie warunków do wypoczynku, zjedzenia posiłku
i odrobienia prac domowych.
Świetlica spełniając swą funkcję opiekuńczą stara się rozwijać umiejętności
i uzdolnienia dzieci, wyzwalać ekspresję twórczą i kształtować sprawność ruchową. Staramy się, aby nasze zajęcia uczyły dzieci współdziałania w grupie i kształtowały umiejętność komunikowania się.

W ramach zajęć świetlicowych oferujemy:
– zajęcia plastyczno – techniczne,
– zajęcia muzyczno – ruchowe,
– rozwiązywanie łamigłówek i rebusów,
– zabawy integracyjne,
– pomoc podczas odrabiania prac domowych,
– gry i zabawy w sali oraz na świeżym powietrzu.

Godziny otwarcia świetlicy

Świetlica  czynna jest w godzinach od  6.30  do  17.00

Wychowawcy świetlicy

mgr Iwona Szałkowska
mgr Magdalena Tomiak
mgr Katarzyna Naczk

Ważne dokumenty

Regulamin świetlicy szkolnej

Kodeks świetlicy

Aby miło i bezpiecznie spędzić razem czas, pamiętajmy o tym, że…

1.  Nie wychodzimy z sali świetlicowej bez pozwolenia wychowawcy, nie oddalamy się od grupy w czasie spacerów i zabaw na boisku szkolnym.
2.  Używamy „magicznych słów”: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam.
3.  W trakcie wspólnych rozmów, gdy mówi jedna osoba, uważnie słuchamy, nie przerywamy.
4.  Pomagamy sobie nawzajem.
5.  Szanujemy zabawki i gry oraz sprzęt szkolny.
6.  Po skończonych zajęciach, zabawie, posiłku porządkujemy swoje otoczenie.
7.  Spełniamy prośby i polecenia wychowawców.
8.  Pamiętamy o bezpieczeństwie własnym i innych.

 

Do świetlicy mogą uczęszczać na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole z uwagi na:

  1. pracę zawodową rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły ucznia,
  3. inne okoliczności wymagające objęcia dziecka opieką świetlicową.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021:2022

Ważne informacje:

  • z oferty świetlicy szkolnej nie mogą korzystać dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych;
  • kartę zapisu dziecka do świetlicy należy wypełnić wpisując wszystkie dane i dostarczyć do nauczyciela/wychowawcy świetlicy – druk Karty można również pobrać bezpośrednio u nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub z dyżurki szkolnej;
  • dziecko pierwszego dnia pobytu w świetlicy zgłasza się do niej z wypełnioną Kartą zapisu do świetlicy, w której znajdują się między innymi informacje o telefonach kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych oraz osobach upoważnionych do odbioru dziecka
    ze świetlicy lub informacje o samodzielnym powrocie dziecka do domu;
  • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nanoszenia wszelkich zmian podanych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – zmiany dokonują rodzice osobiście, bezpośrednio u nauczycieli/wychowawców świetlicy.

 

Skip to content