Święto Flagi w 0A

Budząc zainteresowanie dzieci wydarzeniami ogólnopaństwowymi, a także  rozwijając  poczucie przynależności narodowej, dzieci z grupy 0A  wzięły udział   w obchodach Święta Flagi. Był to czas na przypomnienie dzieciom  historii państwa polskiego, rozmowy na temat  symboli narodowych: flagi, godła, hymnu. Tego dnia wszyscy wspaniale prezentowali się w barwach narodowych.

Zobacz również...

Skip to content