SZKOŁA ODKRYWCÓW TALENTÓW

Tytuł  „Szkoły Odkrywców Talentów”  przyznawany jest szkołom, w których systematyczną pracę z uczniami uzdolnionymi prowadzą
(od minimum dwóch lat) co najmniej trzej nauczyciele i mają konkretne osiągnięcia/dokonania w tym obszarze działalności pedagogicznej. W styczniu 2012 roku nasza szkoła została wyróżniona
przez Ośrodek Rozwoju Edukacji Ministerstwa Edukacji Narodowej tytułem SZKOŁY ODKRYWCÓW TALENTÓW!
Wszechstronne wspomaganie rozwoju ucznia zdolnego, umożliwienie każdemu uczniowi nabywania wiedzy wykraczającej poza program szkolny, kształtowanie kreatywności i twórczego myślenia, rozwijanie talentów i zainteresowań oraz motywowanie do wzmożonej i wydajnej pracy własnej zaowocowało uzyskaniem wysokich wyników przez uczniów Szkoły Podstawowej Nr 10 w konkursach przedmiotowych, artystycznych i sportowych.

Liderem projektu jest p. Krystyna Baranowska

Nasza szkoła, została umieszczona na ogólnopolskiej mapie szkół,
które otrzymały ten tytuł:

http://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny-spe/odkrywamy-talenty-spe/mapy-sot-mot?id=6096

W powiecie wejherowskim  tytuł Szkół Odkrywców Talentów otrzymało dotąd 10 placówek.

Skip to content