Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi

        6 listopada 2018 r. w Szkole Podstawowej nr 10 (kl. I – VI) w Rumi miał miejsce Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego. W tym szczególnym dniu udział wzięli uczniowie klas I – VI szkoły podstawowej oraz nauczyciele i pracownicy szkoły.

Dzień rozpoczął się od spotkania z p. Dyrektor Beatą Kędzierską podczas którego edukatorka Bezpieczeństwa Cyfrowego p. Anna Zatwarnicka szczegółowo omówiła zaplanowane działania, które będą miały miejsce w placówce.

Kolejnym elementem było przeprowadzenie trzech warsztatów w których wzięli udział uczniowie klas I – VI. Tematami warsztatów były m.in:

  1. Hasła, loginy i bezpieczne logowanie” – uczniowie pracowali w grupach i chętnie dzielili się wzajemnymi spostrzeżeniami. Po wyświetleniu krótkiego filmu uczestnicy warsztatów poznali zasadę tworzenia bezpiecznych loginów i haseł. Duży entuzjazm wśród uczniów wywołało sprawdzanie silności swoich dotychczasowych i tych nowoutworzonych haseł.
  2. Wizerunek w sieci” – celem warsztatów było aby uczniowie wiedzieli , że od ich działań w internecie zależy jak będą postrzegani w prawdziwym świecie oraz aby mieli świadomość, ze od ich decyzji, kto ma być odbiorcą publikowanych przez nich informacji w internecie powinni sami decydować. Uczniowie dowiedzieli się o poziomach prywatności i za pomocą ćwiczenia mogli sami decydować jaki poziom prywatności mogli by zastosować do przykładowych informacji. Dzięki filmowi cyfrowobezpiecznych mogli dowiedzieć się jak publikowane przez nich informacje mogą być odebrane w późniejszym czasie.
  3. Niebezpieczne okienka w grach oraz filmach w sieci” – uczniowie zapoznali się z dwoma historiami, które dotyczyły sytuacji często napotkanych podczas grania w gry online lub oglądania filmów w sieci. Wiele gier online prowadzi do powstania wirtualnych społeczności i zachęca uczestników do wchodzenia na poświęcone im strony; skłania do nawiązywania kontaktów, podawania informacji o sobie, a nawet spotykania się z nieznanymi osobami w świecie rzeczywistym. Powszechne jest agresywne zachowanie graczy oraz nakłanianie do kupna dodatkowych opcji lub przedmiotów ułatwiających graczowi osiągnięcie lepszych wyników na które dzieci wydają całkiem spore kwoty, często bez wiedzy rodziców. Edukatorka wyjaśniła jak zachować się podczas opisywanych sytuacji.

Każdy z warsztatów na potrzeby projektu rozpoczął się i zakończył wypełnieniem przez uczniów anonimowych quizów sprawdzających wiedzę.

Ważnym punktem dnia było spotkanie edukatorki z uczniami na sali gimnastycznej szkoły. Podczas spotkania edukatorka omówiła problemy związane z kontaktami z obcymi w internecie. Pogadanka została uatrakcyjniona poprzez scenkę sytuacyjną (rozmowa z nieznajomym za pomocą sieci) oraz filmikiem przedstawiającym w jaki sposób reagować w wyżej wymienionej sytuacji. Po filmie odbyła się krótka dyskusja o przedstawionych w materiale sytuacjach. Szczególnie ważne było omówienie działań profilaktycznych.

Na zakończenie edukatorka spotkała się z Radą Pedagogiczną przekazując podstawowe informacje dotyczące programu cyfrowobezpieczni, cyberzagrożeń oraz zaprezentowała wszystkie materiały, jakie w ramach projektu przygotowano dla nauczycieli do dalszej pracy z uczniami np poprzez godzin wychowawczych z wykorzystaniem bogatej biblioteki materiałów ze strony internetowej projektu www.cyfrowobezpieczni.pl. Prowadząca zachęciła również nauczycieli do udziału w kursie e-learningowym. Edukatorka przedstawiła również autorską prezentację pt. Nowoczesne narzędzia TIK w nauczaniu. Poprzez wykorzystanie internetowych narzędzi zachęciła do uatrakcyjnienia lekcji czego efektem będzie podniesienie jakości pracy szkoły.

Dzięki zaangażowaniu nauczycieli Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi przebiegł sprawnie, zgodnie z planem oraz w bardzo miłej, przyjaznej atmosferze. Uczniowie byli bardzo aktywni i chętni do zdobywania wiedzy nt. cyberzagrożeń.

Przeprowadzony Szkolny Dzień Bezpieczeństwa Cyfrowego w opisanej szkole z pewnością poszerzył wiedzę uczestników w zakresie bezpiecznego korzystania z cyberprzestrzeni oraz reagowania na zagrożenia.

Projekt został sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej we współpracy ze Stowarzyszeniem Miasta w Internecie.

opracowała: Anna Zatwarnicka – edukatorka cyfrowobezpiecznych

Zobacz również...

Skip to content