Udział naszych uczniów w Ogólnopolskiej Kampanii BOHATERON 

 Uczniowie klas ósmych uczestniczyli w zajęciach poświęconych powstaniu warszawskiemu. Pracując w grupach, starali się zrozumieć  i poczuć emocje, które towarzyszyły powstańcom, harcerzom, sanitariuszkom oraz ludności cywilnej w czasie trudnych 63 dni walk. Pogłębiając swoją wiedzę korzystali z materiałów przysłanych przez Fundację Sensoria. Efektem pracy uczniów było wykonanie pięknego albumu, który trafił do rąk powstańców. Dzięki takim akcjom młode pokolenie ma możliwość zgłębiania historii w ciekawy sposób. 

opracowała BF

Zobacz również...

Skip to content