W ramach akcji samorządu uczniowskiego

   1 kwietnia w naszej szkole uczniowie razem promowali otwartość i zrozumienie dla odmiennych możliwości i potrzeb osób ze spektrum autyzmu. Wycinali niebieskie serduszka i wykonywali plakaty. W niektórych klasach odbyły się pogadanki na temat odmiennego spostrzegania świata przez osoby dotknięte autyzmem.

Zobacz również...

Skip to content