Warsztaty dotyczące cyberprzemocy

W dniu dzisiejszym w klasach 7 odbyły się warsztaty profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy, które zostały zorganizowane przy współudziale Stowarzyszenia OVUM w Gdyni. Pan Nikita Łoginow zapoznał uczniów z objawami cyberprzemocy, a także przekazał najważniejsze informacje o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy w internecie.

Cyberprzemoc to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i telefonów komórkowych.  Problem ten dotyczy przede wszystkim dzieci i młodzieży. W Polsce doświadcza go ponad połowa młodych internautów!!! Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się m.in:

– wyzywanie, straszenie poniżanie kogoś w Internecie lub przy użyciu telefonu,

– robienie komuś zdjęć lub rejestrowanie filmów bez jego zgody,

– publikowanie w Internecie lub rozsyłanie telefonem zdjęć, filmów lub tekstów, które kogoś obrażają lub ośmieszają,

– podszywanie się pod kogoś w Sieci.

Pomimo, że akty cyberprzemocy mogą wyglądać niewinnie, to potrafią wyrządzać bardzo dużą krzywdę.

Bardzo dziękujemy za warsztaty dla naszych uczniów.

Zobacz również...

Skip to content