Warsztaty przemoc rówieśnicza

W dniu dzisiejszym odbyły się warsztaty profilaktyczne dla klas 6 dotyczące przemocy rówieśniczej oraz mediacji.

Celem warsztatów było:
  • Zapobieganie objawom agresji i patologii wśród młodzieży,
  • Zmniejszenie skali zjawiska agresji i przemocy rówieśniczej w szkołach,
  • Nabycie przez uczniów umiejętności konstruktywnego (pokojowego) rozwiązywania konfliktów rówieśniczych,
  • Wskazanie sposobów radzenia sobie z własną i cudzą agresją,
  • Kształtowanie umiejętności negocjacyjnych i umiejętności współpracy,
  • Wskazanie uczniom konstruktywnych sposobów radzenia sobie alternatywnych do przemocy, i innych zachowań niekonstruktywnych.
Bardzo dziękujemy Pani Martynie Kruszyńskiej ze Stowarzyszenia OVUM w Gdyni za przeprowadzenia zajęć z dziećmi.

Zobacz również...

Skip to content