Warsztaty Szkolnego Koła Caritas

„Lepiej jest dawać niż dostawać”
Współpraca
W pełni dbać o sprawy cudze może tylko ten, kto jest
usposobiony życzliwie względem podopiecznych –
T.Kotarbiński
Odpowiedzialność
Żyj tak, aby twoim znajomym zrobiło się smutno, gdy
umrzesz – J. Tuwim
Lojalność
Wolność czynu leży w nas i nie może być nadana – St.
Żeromski
Optymizm
Pesymista to optymista z praktyką życia. Optymista to
pesymista, który wziął się do roboty – M.Niewalda
Nadzieja
Któż by kiedykolwiek w tym życiu mógł żyć, mieć
nadzieję i dążność, gdyby przestrzeń nie była napełniona
miłością – R.Tagore
Tajemnica
Największym urokiem świata jest urok drugiego
człowieka.
Akceptacja
Gdyby każdego traktować, jak na to zasługuje, któżby
uniknął chłosty? – W.Shakespiere

 

 

Zobacz również...

Skip to content