Widowisko – Gdańskie śpiewy i etykiety

Uczniowie naszej szkoły brali czynny udział w familijny koncercie w Ratuszu Staromiejskim w Gdańsku pod tytułem ”Gdańskie śpiewy i etykiety”.
Widzowie wraz z artystami  odczytywali zawiłości gdańskiej etykiety, podziwiali gdańską garderobę z epoki a wszystko to przy akompaniamencie Chóru Mieszczan Gdańskich i wspólnie inscenizowanych zabawach, także przy arcyciekawym prowadzeniu gdańskich aktorów: Jadwigi Możdżer i Mariana Konrada Rajskiego.

 

Zobacz również...

Skip to content