Wielki Maraton Czytelniczy 2018/2019

Wyniki

Wielkiego Maratonu Czytelniczego 2018/2019

ogólnopolskiego konkursu czytelniczego

pod Patronatami Honorowymi

Pomorskiego Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Gdańska

Czytanie rozwija, czytanie wzbogaca” – X edycja dla uczniów klas IV – VI

Do tegorocznej edycji konkursu zgłosiło się 247 placówek z województw: pomorskiego, wielkopolskiego, warmińsko-mazurskiego, śląskiego, łódzkiego
i lubelskiego, mazowieckiego, a także z Wielkiej Brytanii. W Maratonie uczestniczyło
2410 osób. Uczniowie naszej szkoły, którzy zmagali się w tegorocznej edycji konkursu to:

Marta Chmielecka z klasy VI a

Paweł Dębski z klasy VI a

Róża Ebertowska z klasy IV c

Anna Szczerkowska z klasy VI a

Julia Wesołowska z klasy VI a

„W lustrze książki ” – VIII edycja dla uczniów klas VII – VIII oraz III gimnazjum

W tym roku zgłosiło się do konkursu 214 szkół z Polski i jedna szkoła z Leicester
w Wielkiej Brytanii. W zmaganiach konkursowych wzięło udział ok. 1700 uczestników.
Uczniowie naszej szkoły, którzy przystąpili do tegorocznej edycji konkursu to:

Julia Chmielecka z klasy VIIa

Alicja Leśniak z klasy IIIb

Oliwia Włodarczyk z klasy IIIb

Komisja konkursowa Wielkiego Maratonu Czytelniczego w składzie: Agata Markiewicz-Babło, Ewa Niechwiedowicz, Małgorzata Niechwiedowicz, Zbigniew Walczak przyznała

tytuły wyróżnienia Marcie Chmieleckiej oraz Julii Chmieleckiej.

Serdecznie gratulujemy naszym zdolnym i oczytanym uczennicom.

Zobacz również...

Skip to content