WIELKIE CZYTANIE w szkolnej bibliotece

„Trening czyni mistrza”
W środę 6 lutego w bibliotece zgromadzili się przedstawiciele klas IV – VIII, którzy uczestniczyli w szkolnym konkursie Mistrz Pięknego Czytania.
Prezentowanym przez nich tekstom przysłuchiwali się uczniowie jednej z klas piątych oraz grupa dzieci ze świetlicy. Każdy z trzynastu uczestników zmagał się z wylosowanym przez siebie tekstem – były to fragmenty lektur oraz innych, chętnie czytanych książek.
Uczniowie zostali podzieleni na dwie grupy wiekowe. W pierwszej znaleźli się uczniowie klas IV – VI, zaś w drugiej przedstawiciele klas VII –VIII.
Każdy miał czas, aby przed występem zapoznać się z treścią wylosowanego fragmentu.
Konkurs przebiegał w przyjaznej atmosferze, a słuchacze oraz członkowie komisji z uwagą
wsłuchiwali się w prezentacje.
Komisja – biorąc pod uwagę nie tylko poprawne odtworzenie tekstu, ale również płynność oraz tempo czytania, akcentowanie, modulację głosu – po wnikliwej analizie podjęła decyzję o przyznaniu tytułu Mistrza Pięknego Czytania Gabrieli Ścibiorek z klasy IVA
oraz uczennicy klasy VIIA Marcie Przychodzeń.
Wicemistrzami Pięknego Czytania zostali:
Julia Darga – IVB i Karolina Pilawa – VB
Oliwia Świrska – VIIB i Nikola Rychlak – VIIIA
Wyróżnieni zostali: Wiktoria Kurczyna – VA, Marceli Bisewski – VC
i Sebastian Gostomski – VIIC
Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a osoby z tytułem mistrza a także wicemistrza również nagrody w postaci książek.
Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy!
Jednocześnie każdemu uczniowi naszej szkoły przypominamy znane powiedzenie –
„Trening czyni mistrza”. Każdy może doskonalić technikę czytania. Przyszli mistrzowie są wśród WAS.
Zapraszamy do udziału w konkursie za rok!

Zobacz również...

Skip to content