WPŁATY ZA POSIŁKI W MIESIĄCU LISTOPADZIE

UCZNIOWIE  SZKOŁY:

19 dni x 3,00=57,00
Bank Rumia 89 8351 0003 0019 5100 2000 0040
ODDZIAŁY  PRZEDSZKOLNE:
całodzienne wyżywienie  19 dni x 8,00=152,00
bez podwieczorku           19 dni x 6,00=114,00
Bank  RUMIA: 26 8351 0003 0019 5100 2000 0010
Bardzo proszę o terminowe wpłaty tj. do 10-ego dnia każdego miesiąca w godzinach 7.00-14.00.
BARDZO  WAŻNE:
Płatności za posiłki należy uregulować poprzez przelew na konto szkoły  lub w godzinach pracy intendenta.
Nieobecność dziecka należy zgłaszać do godziny 7.30 drogą elektroniczną na adres  –  stołówka.rumia.sp10@wp.pl .

Zobacz również...

Skip to content