Wyniki konkursu na stanowisko referenta ds płac

Protokół z postępowania konkursowego

na stanowisko referenta ds płac

w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi

       W dniu 03.01.2019r. w wyniku zakończenia procedury naboru na referenta ds płac w Szkole Podstawowej nr 10 w Rumi przeprowadzonego na podstawie ogłoszenia na wyżej wymienione stanowisko została wybrana pani M. Dybizbańska zamieszkała w Rumi. Wybrana kandydatka spełnia wymagania wyszczególnione w ogłoszeniu oraz uzyskała akceptację komisji konkursowej.

Zobacz również...

Skip to content