XII Pomorskie Spotkania Pisarzy z Młodymi Czytelnikami.

Spotkanie z pisarzem w bibliotece

4 października br. miało miejsce spotkanie ze znaną pisarką dla dzieci Agnieszką Frączek, które odbyło się w Filii nr4 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rumi. Wydarzenie zostało zaaranżowane w ramach XII Pomorskiego Spotkania Pisarzy z Młodym Czytelnikiem. Udział wzięli uczniowie klas pierwszych naszej szkoły.

Autorka książek dla dzieci jest z wykształcenia germanistką, językoznawcą i leksykografem.
W swoich książkach, z których wiele stanowią wiersze, rozprawia się z błędami językowymi, promuje poprawną polszczyznę i popularyzuje wiedzę o naszym współczesnym języku narodowym. Jej wiersze to zabawa językiem, ale i nauka – szczególnie dla dzieci, które mają kłopot z wymawianiem wielu różnych głosek. Takich rymów i łamańców językowych próżno szukać w wierszach innych autorów, np.


Darek tran na tarce trze,
tarka się na Darka drze:
– Czy nie widzisz, jak się trapię?!
Ten twój chrzan mnie w dziurki drapie!
Przestań! Przestań, bo nie taję,
Że już rady mu nie daję!

W czasie spotkania autorka oczarowała słuchaczy swoimi opowieściami o tym, skąd czerpie pomysły na pisanie książek i jak wydarzenia z życia mogą stać się kanwą opowiadań. Recytowała fragmenty znanych wierszy, również własnych, wciągając uczestników
do wspólnej zabawy. Na zakończenie uczniowie podziękowali za spotkanie.
Autorka wpisywała pierwszakom autografy do książek i pozowała do wspólnych zdjęć.

 

 

 

Zobacz również...

Skip to content