Z historią i chemią za pan brat, czyli lekcje w Muzeum Morskim

1 grudnia uczniowie klas VIB i VIIA pojechali do Gdańska, aby wziąć udział
w nietypowych lekcjach.

Klasa 7a uczestniczyła w warsztatach „Szklana pogoda”, dzięki którym uczniowie dowiedzieli się, że można w probówce zrobić tęczę – należało właściwie połączyć różne gęstości cieczy i dobrać kolorowe barwniki. Chmura wybuchająca z butelki też bardzo im się podobała. Następnie z ochotą przeszli na wystawę interaktywną, na której kierowali statkami przy pomocy joystików, wzniecali tsunami, przenosili towary na statek, uczyli się, jak rozlokować dobrze kontenery na pokładzie oraz wiązać węzeł ratowniczy.

Uczniowie klasy 6b „przenieśli się” w okolice Gdańska do XVII wieku, czyli okresu wojen polsko-szwedzkich. Podczas zajęć, odbywających się na wystawach, na których zgromadzono cenne eksponaty z czasów bitwy morskiej pod Oliwą, uczniowie poznali przebieg bitwy stoczonej na Zatoce Gdańskiej w 1627 roku. Dowiedzieli się, jak załadować działo, poznali ciekawostki
z życia na okręcie – z karami dla marynarzy włącznie.

Wycieczka z pewnością na długo pozostanie w pamięci, gdyż pogłębiła wiedzę z chemii
i historii oraz integrowała zespoły klasowe, a dzięki wizycie na Jarmarku Gdańskim wszyscy uczestnicy grudniowej wyprawy poczuli magię zbliżających się świąt.

Zobacz również...

Skip to content