JUŻ NIEDŁUGO REKRUTACJA DO KLAS 1

Od 25.03.2019 r. –26.04.2019 r. można złożyć wniosek oraz dokumenty do klasy 1 , jeśli dziecko jest spoza obwodu SP 10.
Uwaga! Do klasy 1 publicznej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców/prawnych opiekunów.
(Wzór zgłoszenia do klasy I dostępny będzie w sekretariacie oraz na stronie internetowej szkoły obwodowej)

Zobacz również...

Skip to content