ZAPISY DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ ROK SZKOLNY 2022/23

Dokumenty zapisu dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2022/23

DOKUMENTY ZAPISU ŚWIETLICA 2022-23 – pobierz.

Ważne informacje:

1. Dokumenty zapisu dziecka do świetlicy należy wydrukować, wypełnić wpisując wszystkie dane i dostarczyć do wychowawcy klasy lub wychowawcy świetlicy.

2. Dziecko pierwszego dnia pobytu w świetlicy zgłasza się do niej z wypełnionymi dokumentami zapisu do świetlicy, w których znajdują się między innymi informacje o telefonach kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych, osobach upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy lub informacje o samodzielnym powrocie dziecka do domu.

3. Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nanoszenia wszelkich zmian podanych w dokumentach zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – zmian dokonują rodzice osobiście, bezpośrednio u wychowawców świetlicy.

Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30 do 17.00.

Do świetlicy mogą uczęszczać na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole z uwagi na:

  1. pracę zawodową rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły ucznia,
  3. inne okoliczności wymagające objęcia dziecka opieką świetlicową.

Zobacz również...

Skip to content