Zapisy dziecka do świetlicy

 Świetlica szkolna  to miejsce, w którym uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności, mają możliwość zrelaksowania się, zjedzenia posiłku, odrobienia zadania domowego, swobodnej zabawy z innymi dziećmi nie tylko w sali świetlicowej, ale również na świeżym powietrzu.
Jest również przestrzenią, w której dzieci mogą działać w sposób twórczy, zdobywać nowe umiejętności i kompetencje, poszerzać swoją wiedzę oraz integrować się z rówieśnikami.

  Świetlica szkolna otwarta jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.30  do  17.00.

Do świetlicy mogą uczęszczać na wniosek rodziców/ opiekunów prawnych uczniowie, którzy pozostają dłużej w szkole z uwagi na:

  1. pracę zawodową rodziców,
  2. organizację dojazdu do szkoły ucznia,
  3. inne okoliczności wymagające objęcia dziecka opieką świetlicową.

Karta zgłoszenia dziecka do świetlicy szkolnej na rok szkolny 2021:2022

Ważne informacje:

  • z oferty świetlicy szkolnej nie mogą korzystać dzieci ze szkolnych oddziałów przedszkolnych;
  • kartę zapisu dziecka do świetlicy należy wypełnić wpisując wszystkie dane i dostarczyć do nauczyciela/wychowawcy świetlicy – druk Karty można również pobrać bezpośrednio u nauczyciela/wychowawcy świetlicy lub z dyżurki szkolnej;
  • dziecko pierwszego dnia pobytu w świetlicy zgłasza się do niej z wypełnioną Kartą zapisu do świetlicy, w której znajdują się między innymi informacje o telefonach kontaktowych do rodziców/opiekunów prawnych oraz osobach upoważnionych do odbioru dziecka
    ze świetlicy lub informacje o samodzielnym powrocie dziecka do domu;
  • Rodzice/opiekunowie prawni zobowiązani są do nanoszenia wszelkich zmian podanych w Karcie zapisu dziecka do świetlicy szkolnej – zmiany dokonują rodzice osobiście, bezpośrednio u nauczycieli/wychowawców świetlicy.

 

Zobacz również...

Skip to content