Zapraszamy do konkursu

Tworzymy swoją własną czyli autorską  bajkę, opowiadanie, komiks – jeśli chcecie …to możecie … dopisać swój rozdział do znanego już tytułu lub zmienić jego zakończenie…

pomysłów jest wiele !!!

Pamiętajcie :

Praca musi mieć TYTUŁ

Prace powinny być podpisane – imię, nazwisko, klasa

Forma książki – dowolna – jednak najważniejsze kryterium oceny dla klas 4-8 to wartość literacka a nie plastyczna

TERMIN dostarczenia  – do 31 marca

KONKURS OBEJMUJE II KATEGORIE WIEKOWE

Klasy 0-3 SP

„Książka obrazkowa”

W tej kategorii młodsze dzieci mogą swoją książeczkę narysować.

Kto czuje się na siłach może opisać rysunki.

Klasy 4-8 SP

„Książka literacka”

W tej kategorii to zadanie wyłącznie pisarskie.

Prace należy składać u dyrektora szkoły.

Zobacz również...

Skip to content